Rekelvis

Duc in Altum

Steek van wal en vaar uit
door de vroege ochtendstilte
naar de dieptes van de plas
en maak kringen in nooit hetzelfde water,
met netten die al eeuwen dezelfde zijn,
op plaatsen die alleen de visser kent

Vistuig als vleet, zegen, fuik of peur
vangen vis als baars, brasem, aal en steur.
Kwikzilver leven gevangen
uit die mysterieuze onderwereld
van de Westeinder, al 150 jaren lang

Vier generaties vissers
varen zo door jaren en seizoenen.
Vaders en zonen en hun latijn
over verdwenen dijken, meren
poelmonsters en meerminnen.
Over weelde die ze deelden,
beschikt door poelgodinnen.

Over water in de plas,
van helder naar troebel en weer terug.
Over visvangst, van rijk naar arm,
simpel zoals het was.
Kostbaar en wonderbaarlijk tegelijk.

Het is het oude verhaal,
natuur geeft het allemaal.

Het is een trage deining
door de mazen van de tijd.

Zolang de vis nog bijt,
tot de laatste visser,
tot het laatste woord,
en het laatste sterke verhaal
dat nog wordt gehoord.

What is HTML?

Hypertext Markup Language (HTML) is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting lang such as JavaScript.

What is JavaScript?

JavaScript, often abbreviated as JS, is a high-level, just-in-time compiled, multi-paradigm programming language that conforms to the ECMAScript specification. JavaScript has curly-bracket syntax, dynamic typing, prototype-based object-orientation, and first-class functions.

What is PHP?

PHP is a general-purpose programming language originally designed for web development. It was originally created by Rasmus Lerdorf in 1994; the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group.

What is HTML?

Hypertext Markup Language (HTML) is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It can be assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting lang such as JavaScript.

What is JavaScript?

JavaScript, often abbreviated as JS, is a high-level, just-in-time compiled, multi-paradigm programming language that conforms to the ECMAScript specification. JavaScript has curly-bracket syntax, dynamic typing, prototype-based object-orientation, and first-class functions.

What is PHP?

PHP is a general-purpose programming language originally designed for web development. It was originally created by Rasmus Lerdorf in 1994; the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group.