Rekelvis

De Westeinderplassen

De Westeinderplassen, in de volksmond noemen wij het ‘de Poel’, is ontstaan door het afgraven van veen voor turfwinning. Het heeft een oppervlakte van ruim 10 km², meet op zijn langst ongeveer 6 km en breed 2 km. Naast deze grote Poel is er ook een kleine Poel met vele eilandjes. Deze eilandjes noemt men bovenland wat betekent dat het land is dat gespaard is gebleven tijdens de veenontginningen.